Ski-NOC, Relay, 21.1.2007

MEN Lopputulokset  
   1. Vaihto 8,7 km  Väliajat: 3,0 km 8,2 km Osuusajat  Rastiväliajat  
   2. Vaihto 8,7 km  Väliajat: 3,0 km 8,2 km Osuusajat  Rastiväliajat  
   3. Maali 8,7 km  Väliajat: 3,0 km 8,2 km Osuusajat  Rastiväliajat  
WOMEN Lopputulokset  
   1. Vaihto 6,3 km  Väliajat: 2,2 km 5,8 km Osuusajat  Rastiväliajat  
   2. Vaihto 6,3 km  Väliajat: 2,2 km 5,8 km Osuusajat  Rastiväliajat  
   3. Maali 6,3 km  Väliajat: 2,2 km 5,8 km Osuusajat  Rastiväliajat  
H21 Lopputulokset  
   1. Vaihto 8,7 km  Väliajat: 3,0 km 8,2 km Osuusajat  Rastiväliajat  
   2. Vaihto 8,7 km  Väliajat: 3,0 km 8,2 km Osuusajat  Rastiväliajat  
   3. Maali 8,7 km  Väliajat: 3,0 km 8,2 km Osuusajat  Rastiväliajat  
D21 Lopputulokset  
   1. Vaihto 6,3 km  Väliajat: 2,2 km 5,8 km Osuusajat  Rastiväliajat  
   2. Vaihto 6,3 km  Väliajat: 2,2 km 5,8 km Osuusajat  Rastiväliajat  
   3. Maali 6,3 km  Väliajat: 2,2 km 5,8 km Osuusajat  Rastiväliajat  
| Tulosten muoto:
Suomi Svenska English